Solitérní domy stavební objekt SO 101

Tvoří objekty nových typových samostatně stojících domů o jedné bytové jednotce, každý RD bude umístěný na samostatném pozemku přiléhajícímu k nově vzniklé vnitro areálové komunikaci. Zrcadlením dispozice vznikly dvě varianty levá/pravá. Konstrukce objektů budou zděné, zateplené kontaktním zateplovacím systémem a klasickou sedlovou střechou Domy jsou navrženy jako dvoupodlažní včetně podkroví, hmota objektu vychází z čtvercového půdorysu, který je doplněn v přízemí o samostatnou ložnici s koupelnou a šatnou na jedné straně, na druhé straně o prostornou garáž.

1NP je navrženo jako denní životní prostor nabízející vstupní chodbu s dostatkem úložných prostor, technickou místnost s WC, samostatnou ložnici s obývací pokoj propojený s jídelnou a kuchyňským koutem s koupelnou a šatnou, s obývacího pokoje povede pohodlné prefabrikované schodiště do 2NP,  kde naleznete další tři pokoje a koupelnu.

Cena domů v základním provedení obsahuje:

Účel užívání stavby: Stavba má sloužit k bydlení.

Trvalá nebo dočasná stavba: Řešený objekt je uvažován jako stavba trvalá.

Připojení na splaškovou kanalizaci: Odkanalizování domu bude řešeno novou samostatnou kanalizační přípojkou, která bude napojena do páteřního rozvodu tlakové kanalizace uložené v komunikaci. Přípojka bude zaústěna do nové šachty uložené na pozemku, kde bude osazeno tlakové čerpadlo pro každý RD.
Připojení na vodovodní řad:   Vodovodní přípojka pro dům bude napojena na nově vybudovaný vodovodní řad, který povede v nově vybudované areálové komunikaci. Veřejná část přípojky vstoupí do nové vodoměrné plastové šachty, umístěné na pozemku RD.
Připojení na vedení NN : Nová přípojka elektro pro dům bude napojena na nový kabelový rozvod NN, umístěný v tělese chodníku podél hranice zájmové parcely. Přípojka bude přivedena v chráničce na pozemek, kde vstoupí do pojistkové skříně. Odtud bude následně proveden rozvod k samostatným elektroměrovým skříním.
Bytové rozvody NN včetně kompletace koncových prvků, dle platných norem ČSN. Počet koncových prvků určuje seznam koncových prvků, dle architektonického návrhu interiéru RD. Finální umístění určí kupující, umístění zvolené kupujícím musí posoudit projekční kancelář a to v závislosti na stupeň rozestavěnosti RD.
Dešťová kanalizace: Dešťové vody budou se střechy domu odváděny pomocí podokapních žlabů a dešťových svodů. Tyto svody jsou zakončeny v úrovni upraveného terénu, všechny dešťové vody budou dále svedeny do retenční nádrže o objemu 3m3 s přepadem do drenážního systému
Ostatní objekty na pozemku: – příjezdové zatravňovací pasy budou vedeny od hranice ke garáži – chodníky (beton. zámková dlažba + obrubník) CSBeton tip Kost 40mm – plot drátěné pletivo – pouze pro po obvodu areálu
Konstrukční systém domu: Objekt je navržen jako zděná stavba Ytong HL 250s Založení stavby je navrženo na dvousložkových základových pasech a základové desce z monolitického železobetonu.
Skladba obvodové stěny: Dle Projektové dokumentace zhotovené projekční kanceláří BH System s.r.o.
Konstrukce vnitřních stěn: Dle Projektové dokumentace zhotovené projekční kanceláří BH System s.r.o
Konstrukce stropu 1NP : Dle Projektové dokumentace zhotovené projekční kanceláří BH System s.r.o
Konstrukce střešního pláště: Dle Projektové dokumentace zhotovené projekční kanceláří BH System s.r.o
Klempířské práce: Veškeré klempířské práce budou provedeny s použitím aloxovaného plechu s barevnou úpravou.
Schodiště vnitřní: Schodiště v objektu jsou navržena betonové se zábradlím nerez provedení. Povrchová úprava keramická dlažba viz. klientské centrum.
Výplně otvorů – okna a vstupní dveře: Plastová, Trojsklo, Barva: antracit, zasklení: čiré.
Koupelny a WC: Standard koupelen je fyzicky vyvzorkován v klientském centru zhotovitele, výběr barevné kombinace obkladů a dlažeb zvolí kupující. Práce a montáž zařizovacích předmětů je v kupní ceně domu. Boiler 180L Dražice.
Podlahová krytina: Podlaha je navržena laminátová o síle 8 mm. Po obvodu místností bude zakončena bílou soklovou lištou. Tato podlahová krytina je odolná k vlhkému prostředí, proti poškrábání a oděru, má velice snadnou údržbu, velmi nízkou úroveň hluku, je vhodná pro podlahové vytápění.
Dveře interiérové: Výška 2100mm, výrobce POL-SKONE, bližší specifikace klientské centrum. Laminátové plné – Dveře jsou zhotoveny z dřevěného lepeného borovicového rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami. Dveře do úložných prostor pod schodištěm na chodbě a v kuchyni nejsou součástí dodávky standardu domu.
Podlahové vytápění: Podlahové vytápění bude řešené topnými kabely od společnosti ANIPO CZ, instalováno bude v celkové podlahové ploše domu. Každá místnost bude samostatně regulovatelná a ovládaná digitální jednotkou, kterou bude možné vzdáleně ovládat přes aplikaci a připojení WIFI.

Máte zájem? Kontaktujte nás.

Scroll to Top